Verduurzaming op de woningmarkt

Zelfs bij de verstokte dieselrijder begint het te dagen: we moeten duurzamer met onze planeet omgaan, ook al voelt dat voor

sommigen als An Inconvenient Truth. Maar het ligt in de aard van ons Nederlanders om hier mee aan de slag te gaan. Met windmolens, zonnepanelen, zonneboilers zijn we inmiddels vertrouwd. En de consument heeft ook energiebesparende maatregelen als dubbelglas, vloer- en spouwmuurisolatie of warmtepompen omarmt. De overeenkomst tussen al deze maatregelen is dat ze worden gesubsidieerd. Want dat ligt ook in onze aard: duurzaamheid is mooi, maar het moet wel rendabel zijn en liever niet met teveel gedoe.

Een lastig onderwerp is het aardgas: energie die ons ook de natuur wordt aangeboden, maar om meerdere redenen niet echt duurzaam te noemen is. Want, afgezien van de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het verstoken van aardgas, kennen we in Nederland ook het probleem van de aardbevingen die veroorzaak worden door de aardgaswinning. In Groningen zijn veel huizen beschadigd en daardoor niets meer waard. De bewoners voelen zich in de steek gelaten. Hoewel de directe schade een klein deel van de bevolking raakt, zal heel Nederland de impact voelen als de staat de gaskraan dicht draait en de inkomsten wegvallen. De impact van dat overheidsbesluit is nog net bekend, alleen dat we vanaf 2021 weten wanneer onze huizen aan de beurt zijn om ‘van het gas af te gaan’.

Wat betekent dit verduurzaming voor de financiering op de woningmarkt?
Zoals met alles gaan de kosten voor de baten uit. De consument zal eerst moeten investeren in energiebesparende maatregelen, voordat deze worden terugverdiend. En het kan wel jaren duren, voordat de kosten zijn terugverdiend. Het hangt van een aantal, niet altijd beïnvloedbare, factoren af: bijvoorbeeld hoeveel zonne-uren hebben we en hoe streng zijn de winters.

Er zijn websites en bureaus bij wie de consument terecht kan voor verduurzamingsmaatregelen; zij regelen ook vaak de subsidies. Steeds meer geldgevers begeven zich ook in dit speelveld. Zij proberen potentiële klanten over de streep te trekken met speciale tarieven of kortingen die gekoppeld zijn aan het energielabel of werken samen met bedrijven die energiemaatregelen aanbieden. Hypotheekverstrekkers moedigen hun adviseurs steeds vaker aan dit onderwerp op de agenda te zetten tijdens een hypotheekadviesgesprek. Een goed initiatief, maar meestal gaat dit alleen om de aankoop van een woning. Het aantal consumenten dat de woning verbetert, terwijl ze er al wonen is vrijwel nihil.

Onderzoek
En daar komen we er dus niet mee. In het verlengde van de Klimaatakkoorden van Parijs heeft Nederland zijn eigen klimaatdoelstellingen ontwikkeld. Zo is het streven om 3 miljoen Nederlandse huizen minimaal naar energielabel B te verbeteren en van het gas te halen. De huidige stimulerende maatregelen leveren nog onvoldoende op. Er zullen nieuwe proposities ontwikkeld moeten worden die de consumenten hierbij ondersteunen. Hypsotech voert daarom i.s.m. het Nibud een onderzoek uit om te achterhalen welke beweegredenen consumenten hebben om wel of niet over te gaan tot het verduurzamen van de eigen woning. Mogelijke financieringsopties kunnen op de resultaten van dit onderzoek worden afgestemd.

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met:
Nibud: Marcel Warnaar: mwarnaar@nibud.nl of
Hypsotech: Jeroen Dekkers: jdekkers@hypsotech.nl