Van marktontwikkeling naar product backlog

Wordt de hypotheekketen op den duur simpeler? Nog slechts een

beperkt aantal producten, versnelde afbouw van fiscale constructies en verder gedigitaliseerde processen in de hypotheekmarkt lijken op deze vraag het antwoord ‘ja’ te geven. Toch is het antwoord van Hypsotech op deze vraag een duidelijk  ‘nee’. Wij verwachten zelfs dat de complexiteit in de keten verder toe zal nemen. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, doorstromers op de huizenmarkt en het kunnen uitwisselen van stenen voor cash. Hoe anticipeer je hierop en houd je grip op deze ontwikkelingen in de hypotheekketen? Hoe zorg je ervoor dat je nu al de juiste epics en features definieert voor de backlog van de komende jaren?

De aanpak
Hypsotech heeft een aanpak ontwikkeld, die erop gericht is om marktontwikkelingen en strategische prioriteiten direct te verbinden met een product backlog voor jouw organisatie. Startpunt hiervoor is een context map canvas. Deze is samengesteld op basis van input van een breed publiek uit de hele hypotheekmarkt. Vanuit dit canvas zijn meerdere thema’s door Hypsotech uitgewerkt. Op basis van het in 2018 door Hypsotech ontwikkelde genormeerde procesmodel worden deze thema’s vertaald naar de impact op de operatie en de IT-(infra)structuur. Op basis hiervan is het mogelijk om aan storymapping te doen en ontstaan de verschillende en geprioriteerde epics en features.

Dit genormeerde procesmodel heeft Hypsotech in 2018 ontwikkeld bij het onderzoek naar het voeren van regie in de hypotheekketen. De eerdere resultaten uit dit onderzoek kunnen door de deelnemers hergebruikt worden.

De gekozen aanpak is praktisch en leidt snel tot resultaat, omdat:

 • de scope van de planning zelf te bepalen is en zodoende kan aanluiten bij eigen onderzoek.
 • resultaten van eerder onderzoek gebruikt kunnen worden in de analyse.
 • een standaard raamwerk eenduidige uitkomsten geeft door de keten heen en daardoor kan worden gebenchmarkt.
 • uitgewerkte thema’s en aspecten helpen om snel te focussen op de analyse.

De uitkomsten
De uitkomst van de ontwikkelde workshop is een tactische planning, die leidt tot:

 • meer inzicht in de thema’s voor de middellange termijnplanning.
 • input voor de verschillende product backlogs van de hypotheekketen.
 • vroege identificatie van risico’s.
 • prioriteiten en acties om thema’s wel of niet nader uit te werken.

Deze tactische planning is derhalve zowel maatwerk, gericht op de situatie van de klant, als ook vergelijkbaar met andere partijen via het genormeerde procesmodel.

Het tijdsbeslag
Voorbeeld van een opzet, die uiteraard aangepast kan worden aan specifieke behoeftes.

 • Intake (minimaal 2 uur) met de sponsor en product owners om de aanpak door te nemen en de scope vast te stellen.
 • Sessie (halve dag): opbouw analysematrix:
  • Uitleg van de methode en gekozen deel van de hypotheekketen.
  • Bespreken van de contex map canvas.
  • Selectie van thema’s en aspecten m.b.v. strategische planningen van het bedrijf.
  • Vullen van de analysematrix op basis van de huidige situatie en de verwachte opleveringen in de komende (zes) maanden.
  • Uitleg om te kunnen voorbereiden op de analyse.
 • Sessie (halve dag): analyse van de impact van de thema’s:
  • Gevolgen van de thema’s analyseren, categoriseren en concretiseren.
  • Vertalen van de resultaten in prioriteiten, backlog, risico’s en acties.
 • Verslaglegging en terugkoppeling (minimaal 2 uur)

Een voorbeeld

Meer informatie
Op het recente IIR Hypotheken Event heeft Hypsotech een korte variant van deze aanpak getoond. Voor meer informatie over deze door Hypsotech ontwikkelde methode kun je contact opnemen met Ellen Simons, tel. 06 5390  6975 of per mail esimons@hypsotech.nl.