Lucas Leenders

Functie  …… Associate partner
Eigenschappen Verbinder, gedreven, pragmatisch, resultaatgericht
Over mij Ik zorg voor eindresultaat, waarbij ik gebruik maak van ieders kwaliteiten in mijn team of omgeving. C’est le ton que fait la musique. Mijn inhoudelijke kennis en ervaring spitst zich toe op het hypothekendomein met in het bijzonder processen en systemen. Daarnaast heb ik ervaring in implementatiemanagement en het aansturen van uitvoerende partijen vanuit banken of regieorganisaties.
V-Card Lucas Leenders
LinkedIn linkedin.com/in/lucasleendershypsotech