Projectmatige BizzDevOps, kan dat…?

Hypsotech ondersteunt BKR bij realisatie en uitrol EVA/SFH

Aanleiding
Afgelopen jaar is Hypsotech door BKR benaderd om

een analyse uit te voeren op het verloop van het project EVA/SFH Webservice. Binnen BKR is op dat moment de transitie van projectmatig naar agile werken met BizzDevOps-teams in volle gang. Tegelijkertijd zijn er contractuele afspraken met de begeleidingscommissie gemaakt waarbij deadlines gehaald moeten worden. Een ongemakkelijke paradox.

De Hypsotechaanpak
Na analyse leveren we een rapport met aanbevelingen op. Er blijken zowel op scope bepalende aspecten als op de way of working aandachtspunten te zijn. Afbakening van de scope en verder samenwerken met stakeholders zijn hiervan voorbeelden. Er volgt een gesprek met het management waarin het rapport en de next steps worden toegelicht. Dan rest de vraag: wie gaat het doen? Enfin, het antwoord lag niet ver. Dat was het startsein om aan de slag te gaan: Ellen Simons als product owner en Lucas Leenders als business information analist.

In eerste instantie hebben we de contractuele scope scherp gesteld. Op basis hiervan is de product backlog gestructureerd, zodat het BizzDevOps team hiermee aan de slag kon. Om de voice of the customer mee te nemen in de ontwikkeling is intensief samengewerkt met de klantwerkgroepen van BKR. Vanwege het vrij technische karakter van de wijzigingen is vanuit het stakeholdermanagement ook uitgebreid aandacht geweest voor de softwareleveranciers en servicers.

In tweede instantie is een pilotgroep samengesteld vanuit enkele klanten en leveranciers om de opgeleverde webservice in de praktijk te testen. Na het onderkennen van enkele learnings (zie hieronder) is de besluitvorming voor de livegang voorbereid en kreeg het project een GO.

Door middel van demo’s en uitgebreide documentatie zijn de klantgroepen meegenomen in de implementatie-aspecten van deze wijzigingen. Op verzoek van diverse klanten van BKR is ook een set Engelstalige documentatie opgeleverd.

EVA/SFH-product
In de EVA/SFH kunnen personen en bedrijven getoetst worden op incidenten die door de EVA/SFH-deelnemers zijn vastgelegd. De dienst EVA/SFH wordt door BKR in opdracht van de begeleidingscommissie (BC) uitgevoerd. Deelnemers die zijn aangesloten bij een van de koepelorganisaties NVB, VFN en SFH* zijn vertegenwoordigd in de BC.

De nieuwe EVA/SFH-toetsservice is een webservice die via internet kan worden benaderd over een beveiligde verbinding die gebruik maakt van certificaten en API-keys. Dit in tegenstelling tot de vorige versie die via BKR-net beschikbaar wordt gesteld.

Learnings uit de pilot
Na de realisatie hebben we een pilot met een kleine groep deelnemers en betrokken leveranciers gedraaid. Naar aanleiding hiervan hebben we enkele aanbevelingen in de documentatie opgenomen. Deze lagen voornamenlijk op het terrein van IP- en proxy-instellingen. Binnen BKR is de benodigde kennis aan boord om de klanten te helpen met het op orde brengen van alle interne wijzigingen. Daarnaast is in de opstartfase van de uitrol extra hulp geboden aan grote organisaties bij het tot stand brengen van de benodigde interne contacten tussen de afdelingen veiligheidszaken en ICT.

Het vervolg
Het traject is opgeleverd en verder in de lijn belegd. Vanuit BKR worden de geldverstrekkers benaderd om de overstap te maken. Op dit moment zijn reeds enkelen overgestapt op de nieuwe webservice.

Hypsotech kijkt terug op een succesvol traject waarin hard is gewerkt door alle betrokkenen binnen en buiten BKR om de benodigde deliverables op tijd opgeleverd te krijgen.

Voor reacties neem contact op met Ellen Simons, mail esimons@hypsotech.nl of bel 06 5390 6975 of Lucas Leenders, mail lleenders@hypsotech.nl of bel 06 5568 9627.

*NVB = Nederlandse Vereniging van Banken, VFN = Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, SFH = Stichting Fraude Hypotheken