Privacy statement

Hypsotech Management Consultancy BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.hypsotech.nl, Wassenaarseweg 32, 2596 CJ  Den Haag,
tel. +31 70 345 8980, info@hypsotech.nl. KvK nr. 27198767.

Persoonsgegevens
We verzamelen een aantal persoonsgegevens van onze klanten, onze cursisten en relaties uit ons professionele netwerk. Deze gegevens slaan we op in Salesforce, een CRM-systeem. We slaan de volgende gegevens op:

 • Voor- en achternaam
 • Functienaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsadresgegevens
 • LinkedIngegevens
 • Of u wel of niet onze mailingen wenst te ontvangen
 • IP-adres bij versturen van de nieuwsbrief

Van bedrijven slaan we de volgende gegevens op:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Website
 • Type bedrijf
 • Facturatiegegevens

Doeleinden
We verzamelen uw gegevens om er het volgende mee te doen:

 • Leveren van producten en diensten.
 • Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Informatie toe te sturen over onze projecten, onderzoeken en opleidingen
 • Verzenden van onze mailingen indien u daar toestemming voor gegeven heeft.
 • Factureren van onze diensten.
 • Analyseren van het gebruik van onze website en mailingen.

Bewaartermijn
We bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verzameld hebben of zolang de wet dat voorschrijft.

Delen van gegevens
Alleen de partners en medewerkers van Hypsotech kunnen de gegevens inzien. Hypsotech verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Wij delen uw gegevens met de volgende bedrijven:

 • SalesForce: het CRM systeem.
 • Mailchimp: voor het verzenden van mailings, als u hier toestemming voor hebt gegeven, Binnen mailchimp gebruiken we uw voor- en achternaam, e-mailadres.
 • Google analytics: om het gebruik van onze website te analyseren
 • ABN AMRO Bank en Van Lanschot Bank: onze huisbankiers
 • Boekhouder: onze boekhouder houdt de boekhouding bij, maar doet niets met uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen uw gegevens niet verder worden verspreid.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring die plaatsvond, vóór deze intrekking. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u schriftelijk of per mail een verzoek indienen. U hebt het recht om uw gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens niet beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact met ons op.