Masterclass Hypotheekindustrie

Deze online opleiding geeft een volledig inzicht in de hypotheekmarkt en een overview van de hele hypotheekwaardeketen.

Datum en tijd

Donderdag 13, 20, 27 augustus en 3 september 2020  10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 8, 15, 22 en 29 september 2020  19.00 – 21.00 uur

Maandag 12, 19, 26 oktober en 2 november 2020  14.00 – 16.00 uur

Woensdag 18, 25 november en 2, 9 december 2020  10.00 – 12.00 uur

Programma

Dagdeel 1: De Nederlandse en de Europese woning- en hypotheekmarkt

We starten met een schets van de Nederlandse markt en actuele ontwikkelingen in die markt. We bespreken de macro-economische aspecten van de woning- en hypotheekmarkt; de spelers, zowel de aanbieders als de distributeurs; de ontwikkeling van de huizenprijzen, de hypotheekrente en de effecten van de demografische ontwikkelingen. Ook leggen we de verschillen uit tussen de modellen van banken versus andere (regie)partijen.

We kijken ook naar de markt in een aantal ons omringende landen en vergelijken die met onze markt. Zijn er overeenkomsten of is de structuur van onze markt fundamenteel anders? Hoe ontwikkelt de Nederlandse markt zich in vergelijking met de buitenlandse markt? Is ons land interessant voor buitenlandse partijen en waarom?

Dagdeel 2: Wetgeving, proposities en de inrichting van de hypotheekwaardeketen

De consument aan het stuur: Gedreven o.a. door nieuwe marktomstandigheden, regelgeving en nieuwe (regie)partijen op de hypotheekmarkt, is de inrichting van het hypotheekproces sterk aan het veranderen. We kijken naar hoe de waardeketen is ingericht en behandelen de actuele thema’s. We kijken naar de positie van de consument: hoe centraal staat hij? Welke rol wil en kan hij spelen? De wet- en regelgeving heeft grote invloed op de inrichting van de keten en daar staan we dus ook uitgebreid bij stil.

Dagdeel 3: Risicomanagement en pricing

We behandelen de verschillende soorten risico’s: kredietrisico, renterisico, liquiditeitsrisico en operationeel risico. Aan de hand van een casus van een hypotheekbank wordt de relatie gelegd tussen verschillende risico’s in de hypotheekportefeuille, de gevolgen voor de balans en de winst- en verliesrekening van de bank en het hypotheektarief voor de consument. De regelgeving van o.a. Basel heeft een grote invloed op de waardering van risico’s en prijsvorming en wordt in deze sessie dus ook behandeld. Ook de regelgeving rondom kapitaalsbeslag en -kosten komt uitgebreid aan bod.

Dagdeel 4: Funding

In de huidige markt worden verschillende fundingmechanismen ingezet, zoals balance sheet funding, securitisaties, covered bonds en hypotheekfondsen. We bespreken het effect van de diverse wet- en regelgeving op deze mechanismen en staan uitgebreid stil bij de gevolgen van de wijze van funding op andere aspecten in de hypotheekindustrie, zoals productontwikkeling, distributie en labeling.

Optioneel: Examen

De opleiding kan, indien gewenst, aan het eind van de laatste dag worden afgerond met een examen. Het is een openboekexamen waar de opgedane inzichten en toepassingsvaardigheden van de kandidaten getoetst worden in de vorm van een casus. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat.

Doelgroep

De Masterclass Hypotheekindustrie is bedoeld voor iedereen die een brede kijk nodig heeft op de hypotheekindustrie, zoals senior personeel en leidinggevenden uit de operationele organisatie, product-, marketing- en accountmanagers, customer journey experts en product owners, maar ook proces- en IT-consultants en stafmedewerkers. Meer dan 2500 collega’s gingen je  voor.

Werkvormen

Ieder blok bestaat uit 4-6 zelfstudie modules en een online video-conferencing sessie. Een zelfstudie module bestaat uit een instructiefilm van ongeveer 10 minuten waarin de theorie van een bepaald onderwerp wordt behandeld. De cursist kan deze module downloaden en zelfstandig op een door hem of haar gekozen moment volgen.

De sessie via video-conferencing duurt ongeveer 2 uur met maximaal 10 deelnemers. In deze sessie wordt de stof nader toegelicht en aangevuld. Er is er ook ruimte voor vragen, verdieping en casuïstiek.

Kosten

Opleiding: € 795,00 (excl. BTW)
Examen: € 95,00 (excl. BTW)
Staffelkorting: Bij tegelijkertijd inschrijven van meerdere collega’s geldt een staffelkorting.
Vol = vol: Wees er tijdig bij, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Inlichtingen

Voor inlichtingen kun je terecht bij Paul van Haaren:
Mail: pvhaaren@hypsotech.nl
Telefoon: 06 52  66 64 59

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u interesse? Wij nemen graag met u contact op om onze diensten toe te lichten.