De hypotheek- en koopmarkt in het vizier

In samenwerking met het PAOTM, de TU Delft MBE en professor Peter Boelhouwer verzorgt Hypsotech deze tweedaagse cursus waarin je meer kennis krijgt over de hypotheekmarkt en de markt van koopwoningen. Diverse sprekers, waaronder Tom van der Geest, gaan uitgebreid in op deze materie.

Data

Maandag 21 en dinsdag 22 september 2020

Programma

Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: prijsbewegingen op de koopmarkt, de visie van bouwondernemers, nieuwe hypotheekproducten, fundingmogelijkheden en de positie van het intermediair.

Tijdens deze cursus:

  • doe je kennis op over de structuur en het functioneren van de Nederlandse hypotheekmarkt en de markt van koopwoningen.
  • krijg je inzicht in ontwikkelingen op de hypotheek- en koopwoningmarkt en de ratio achter het acteren van verschillende partijen (consumenten, makelaars, gemeenten, geldverstrekkers, en intermediairs) in die markten.
  • krijg je inzicht in de rol en de invloed van buitenlandse en Nederlandse institutionele beleggers op onze hypotheekmarkt.
  • doe je kennis op over recente beleidsmaatregelen van de rijksoverheid om de koopwoningmarkt vlot te trekken en de effecten van deze maatregelen op de markt.
  • doe je kennis op over recente onderzoeksresultaten, wetenschappelijk inzichten en praktische bijdragen. De wisselwerking tussen de theorie en de praktijk staat hierbij centraal.

Doelgroep

De cursus is van belang voor hen die dagelijks met de hypotheek- en koopsector te maken hebben, zoals projectontwikkelaars, bouwondernemers, medewerkers van geldverstrekkers, intermediairs, taxateurs en medewerkers van makelaarkantoren, maar is zeker ook interessant voor beleidsmedewerkers volkshuisvesting bij provincies, gemeenten en corporaties.

Kosten

Opleiding: € 1.145,00, excl. btw.
Vol = vol: Wees er tijdig bij, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Inlichtingen en inschrijving

Inschrijving kan alleen rechtstreeks bij het PAO TM.

Voor meer inlichtingen kun je natuurlijk ook terecht bij PAO TM of  bij Tom van der Geest:
Mail: tvdgeest@hypsotech.nl
Telefoon: 06 1138 4183

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u interesse? Wij nemen graag met u contact op om onze diensten toe te lichten.