Onderzoek outsourcing

De resultaten van het onderzoek liggen er. Het is een lijvig rapport met een grote hoeveelheid informatie.

Hypotheekbeheer wordt de afgelopen jaren grootschalig uitbesteed. Maar het voeren van de juiste regie door de hypotheekketen heen is complex. Hypsotech heeft daarom een brancheonderzoek naar outsourcing van hypotheken verricht over de volgende thema’s: de markt, de keten, de consument, regie voeren, change, performance en rapportage, contracting en compliance, data en ICT. Op genormeerde wijze zijn diverse aspecten van de hypotheekketen inzichtelijk gemaakt. De resultaten kunnen door de deelnemers gebruikt worden om de eigen performance te evalueren t.o.v. andere marktspelers en de bestaande keuzes en samenwerking te verbeteren. Het onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief van aard, in combinatie met interviews, levert een schat aan informatie. Het geeft een levendig beeld van een traditionele markt waar kennis een belangrijke concurrentiefactor is. Het maakt duidelijk welke eisen er aan regie voeren worden gesteld, wat de impact hiervan is op de verschillende klantstrategieën en welke contractafspraken nodig zijn om deze in de toekomst veilig te stellen.

De conclusies uit dit rapport zijn getoetst aan een aantal mogelijke toekomstscenario’s. Hierdoor worden kansen en bedreigingen scherper neergezet. Wat gebeurt er in geval van een volledig gedigitaliseerde hypothekenmarkt of cross-overs? Welke lessen worden er getrokken vanuit een aanbodmarkt?

Hypsotech gaat dit onderzoek in 2019 herhalen. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Ellen Simons, tel. 06 5390 6975 of Tom van der Geest, tel.06 1138 4183.