Negatieve hypotheekrente

Krijgen we die ook in Nederland? 
In de financiële pers stonden koppen als ‘Ja, u leest het goed!’ en ‘Is de bank gek geworden?’

 Begin augustus kondigde de Jyske bank, de naar productievolume derde hypotheekverstrekker van Denemarken, een 10-jarige negatieve hypotheekrente van -0,5%. De consument krijgt dus geld toe als hij leent? Het klinkt te mooi om waar te zijn.

Krijgt de Deense consument ook echt geld toe?
Om die vraag goed te beantwoorden is meer kennis van het Deense hypotheeksysteem nodig. In Denemarken is het consumententarief direct gekoppeld aan het tarief van de bijbehorende obligatie die een institutionele belegger koopt. De hypotheekverstrekker fungeert dus als een doorgeefluik. Anders gezegd: iedere hypotheek is gesecuritiseerd, maar dan wel een securitisatie van één lening. De lening hoort dus een-op-een bij een obligatie en de rente en aflossing gaan direct naar de investeerder.

Betalen Nederlandse consumenten dan teveel?
Onze hypotheekrentes zijn laag, maar 10-jaars rente voor bijna 0%, dat kennen we niet*. Maar het is ook appels en peren vergelijken. Waar zitten de verschillen?

Ten eerste zitten de Denen niet in de eurozone, wat betekent dat de basistarieven niet door de ECB worden vastgesteld, maar door de Deense Centrale Bank. De tarieven voor de Deense kroon liggen zo’n 0,2 – 0,3% lager dan vergelijkbare ECB-tarieven.

Ten tweede belanden in Denemarken hypotheken grotendeels op de balansen van institutionele beleggers. In Nederland staan ze voor het merendeel op de balansen van banken. Het vermogensbeslag bij dergelijke partijen ligt over het algemeen bij institutionele beleggers lager dan bij banken.

Ten derde kent de Nederlandse hypotheek veel rente-opties, zoals gedeeltelijk aflossingvrij, meeneemregelingen, meedaalrentes e.d. In Denemarken zijn de rentecondities een-op-een gekoppeld aan de rentecondities van de obligatie en kan er alleen afgelost worden tegen de marktwaarde van de obligatie.

Krijgen we in Nederlands ook negatieve rentes?
Als we naar de verschillen tussen de Nederlandse en de Deense markt kijken, kun je concluderen dat negatieve hypotheekrente hier niet aan de orde is. Maar niets is uitgesloten. Een paar jaar geleden dachten we dat we met 2,5% voor een 10-jaars rente de bodem wel bereikt hadden. Maar een ding lijkt me wel duidelijk: voordat Nederland een negatieve hypotheekrente heeft, zijn onze pensioenen al lang en breed gekort.

Wil je weten hoe dat zit of onder het genot van een kop koffie hierover verder filosoferen? Neem dan contact op met Tom van der Geest tel. 06 1138 4183 of mail tvdgeest@hypsotech.nl

*Op het moment van schrijven van dit artikel is het scherpste 10-jaars NHG-tarief 1,34%.