Masterclass Hypotheekindustrie

Deze tweedaagse opleiding geeft een actueel en volledig inzicht in de hypotheekmarkt een overview van de hele hypotheekwaardeketen. Klik op Masterclass Hypotheekindustrie voor een beschrijving in PDF-formaat.

Datum en tijd

Woensdag 14 en donderdag 15 maart 2018 van 09.00 – 17.00 uur of

Maandag 18 en dinsdag 19 juni 2018 van 09.00 – 17.00 uur

Programma

Dagdeel 1: De Nederlandse en de Europese woning- en hypotheekmarkt

We starten met een schets van de Nederlandse markt en actuele ontwikkelingen in die markt. We bespreken de macro-economische aspecten van de woning- en hypotheekmarkt; de spelers, zowel de aanbieders als de distributeurs; de ontwikkeling van de huizenprijzen en de hypotheekrente; de effecten van de demografische krimp en de invloed van nieuwe wet- en regelgeving op die markt.

We kijken ook naar de markt in een aantal ons omringende landen en vergelijken die met onze markt. Zijn er overeenkomsten of is de structuur van onze markt fundamenteel anders? Hoe ontwikkelt de Nederlandse markt zich in vergelijking met de buitenlandse markt? Is ons land interessant voor buitenlandse partijen en waarom?

Dagdeel 2: De inrichting van de hypotheekwaardeketen

Gedreven o.a. door nieuwe marktomstandigheden, regelgeving en nieuwe (regie)partijen op de hypotheekmarkt, is de inrichting van het hypotheekproces sterk aan het veranderen. We kijken naar hoe de waardeketen is ingericht en behandelen de actuele thema’s. We kijken naar de positie van de consument: hoe centraal staat hij? Welke rol wil en kan hij spelen? Hoe zit het met de distributie? Welke partijen zijn er op dit moment actief? De wet- en regelgeving heeft grote invloed op de inrichting van de keten en daar staan we dus ook uitgebreid bij stil.

Dagdeel 3: Risicomanagement en pricing

We behandelen de verschillende soorten risico’s: kredietrisico, renterisico, liquiditeitsrisico en operationeel risico. Aan de hand van een casus van een hypotheekbank wordt de relatie gelegd tussen verschillende risico’s in de hypotheekportefeuille, de gevolgen voor de balans en de winst- en verliesrekening van de bank en het hypotheektarief voor de consument. De regelgeving van o.a. Basel heeft een grote invloed op de waardering van risico’s en prijsvorming en wordt in deze sessie dus ook behandeld.

Dagdeel 4: Funding

In de huidige markt worden verschillende fundingmechanismen ingezet, zoals balance sheet funding, securitisaties, covered bonds en hypotheekfondsen. We bespreken het effect van de diverse wet- en regelgeving op deze mechanismen en staan uitgebreid stil bij de gevolgen van de wijze van funding op andere aspecten in de hypotheekindustrie, zoals productontwikkeling, distributie en labeling.

Optioneel: Examen

De opleiding kan, indien gewenst, aan het eind van de laatste dag worden afgerond met een examen. Het is een openboekexamen waar de opgedane inzichten en toepassingsvaardigheden van de kandidaten getoetst worden in de vorm van een casus. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat.

Doelgroep

De Masterclass Hypotheekindustrie is bedoeld voor iedereen die een brede kijk nodig heeft op de hypotheekindustrie, zoals senior personeel en leidinggevenden uit de operationele organisatie, product-, marketing- en accountmanagers, proces- en IT-consultants en stafmedewerkers. Meer dan 2000 collega’s gingen u voor.

Werkvormen

Aan de hand van casuïstiek en oefeningen uit de dagelijkse praktijk van de hypotheekindustrie, gaan de deelnemers actief aan de slag met de materie. Ook is er volop gelegenheid voor interactie met de trainer en de andere deelnemers.

Kosten

Opleiding: € 1.495,00 (excl. BTW. Dit bedrag is inclusief opleidingsmateriaal, koffie, thee en lunch.
Examen: € 145,00 (excl. BTW)
VroegboekkortingAls u zich twee maanden voor de start van de opleiding inschrijft, krijgt u 10% korting.
Vol = vol: Wees er tijdig bij, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Inlichtingen en inschrijving

Voor inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij Nony Verschoor:
Mail: nverschoor@hypsotech.nl
Telefoon: 06 11 38 41 82